Nieuws

Stoppen bestuursleden eind 2023

donderdag 1 december 2022

STOPPEN BESTUURSLEDEN

 

In de algemene ledenvergadering die eind 2023, in het volgende seizoen, zal worden gehouden, zullen voorzitter Arnold Siebers en secretaris Theo Janssen aftreden als bestuurslid van Herpinia en zich niet meer herkiesbaar stellen.  Ad v.d. Velden zal stoppen als voorzitter, maar zal wel doorgaan als bestuurslid.

Het aftreden van deze bestuursleden houdt in dat het bestuur vanaf heden gaat zoeken naar kandidaten voor aanvulling van het bestuur en invulling van de functies die vrijkomen.  Bij het vervangen van de bestuursleden wordt ook ingespeeld op het voornemen om binnen het bestuur te gaan verjongen.

Voor de goede orde: deze mutaties in het bestuur spelen nog niet in de algemene ledenvergadering die dit najaar, op donderdag 15 december 2022, wordt gehouden, maar in de ledenvergadering in het najaar van 2023.

Leden, die zich kandidaat willen stellen als bestuurslid van Herpinia, kunnen zich melden bij een van de bestuursleden.

Delen op Facebook Delen op Twitter Delen op LinkedIn