Nieuwsbrief Open Club Herpen

zondag 17 december 2023

Stichting Open Club Herpen opgericht
Plannen rondom sportpark de Wilgendaal krijgen steeds meer vorm

 

Al enige tijd liggen de plannen op tafel om te starten met de Open Club Herpen. Met een vernieuwd sportpark de Wilgendaal moet de Open Club Herpen de verbindende factor in Herpen worden tussen inwoners, verenigingen, onderwijs, zorg en welzijn om mensen meer te laten bewegen. Met een breed sport- en beweegaanbod, op 1 centrale locatie in Herpen, wil de Open Club Herpen niet alleen sport stimuleren maar ook ontmoeten speelt hierbij een belangrijke rol.  

Wat ooit begon als een mogelijke samenwerking tussen een voetbalclub en tennisvereniging, is inmiddels uitgegroeid tot een initiatief dat verder reikt dan tennis en voetbal.

Op 9 november jl. ontving de Open Club Herpen van de gemeente Oss een zeer welkom bericht. De gemeente Oss stelt een bedrag ter beschikking om een toekomstbestendige Open Club op de Wilgendaal verder vorm te geven. Het verplaatsen van de tennisvelden naar de Wilgendaal, het realiseren van een kunstgras veld en het toevoegen van 2 padel banen is hiermee ook concreet geworden.

Oprichting stichting Open Club Herpen
Om de plannen verder vorm te geven is de Stichting Open Club Herpen opgericht welke het beheer van de Wilgendaal voor haar rekening gaat nemen. Dit bestuur is géén vervanger van de zittende besturen van Herpinia en VIP maar een losse entiteit die zich gaat focussen op het sportpark zelf, de activiteiten(uitbreiding) op het sportpark en de daarbij behorende financiën. Deze stichting is de verbinden factor tussen gemeente en de clubs op sportpark de Wilgendaal.

 

Inmiddels zijn verschillende Herpenaren bereid gevonden om zitting te nemen in het stichtingsbestuur, te weten: Wilfried Ploegmakers (voorzitter), Michiel van Eijk (secretaris), Tim Siebers (penningsmeester), Huub van Grunsven (bestuurslid accommodatie) en Sharon Suppers (bestuurslid open club). Deze oprichtingsakte is 15 december jl. ondertekend door de bestuursleden en daarmee definitief!

Met deze stap zijn we weer een stap dichterbij.