Waar staan we voor


Verenigingsdoelstelling

Herpinia streeft er naar om door middel van voetbal zo veel mogelijk mensen in Herpen en de directe omgeving, die actief met de voetbalsport bezig willen zijn, op een maatschappelijk verantwoorde wijze een zinvolle vrijetijdsbesteding te bieden.

Daarnaast wil Herpinia zoveel mogelijk mensen mogelijkheden bieden op het gebied van de passieve recreatie.
Enerzijds is er de drang om zo hoog mogelijk te presteren, anderzijds wil Herpinia ook de gezellige vereniging voor het hele dorp zijn